Disclaimer

Wij hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie die op deze site is opgenomen. Deze site heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Wij geven geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeconsultancy worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doestelling of context schade wordt aangedaan.