Advies

Op basis van een grondige analyse begeleiden wij onze cliƫnten bij:
 
  •  het adviseren ten aanzien van de inhoud van pensioenregelingen, passend bij de bedrijfsdoelstellingen en binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving;
  • het verzorgen van het offerteproces en optreden als onafhankelijk onderhandelingspartner richting (her)verzekeringsmaatschappijen en pensioenuitvoerders;
  • het ondersteunen en adviseren op fiscaal-juridisch gebied voor wat betreft pensioen;
  • het actuarieel waarderen van pensioenverplichtingen ten behoeve van diverse accounting standaarden zoals IAS19 en RJ271;
  • het uitvoeren van actuariële waarderingen bij fusies en overnames en het desgewenst aanpassen of harmoniseren van pensioenregelingen;
  • het beoordelen van verzekeringscontracten of financieringsovereenkomsten;
  • het opstellen van kosten- en opbrengstenprojecties;
  • het uitvoeren van second opinions